Результат пошуку буде виведено на сторінці після введення серії та номера документа, підтвердження капчі та натискання кнопки «Пошук» (сторінка при цьому перезавантажиться).

Серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, свідоцтва про народження — як зазначено у самому документі!

Якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один з трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I, в залежності від того, як серію було введено оператором під час оформлення документа.

Статуси оформлення документів (схема):

 • Інформації не знайдено;
 • Документи прийнято /дата/. Здійснюється перевірка даних;
 • Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;
 • Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;
 • Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу міграційної служби /дата/. Строк доставки — 1-3 робочих дні (у разі складних погодних умов — до 7 робочих днів);

 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ та може бути отриманий заявником. *
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ для подальшої передачі до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс». **
 • Документ доставлений до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс» /дата/ та готовий до видачі. **
 • Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата/ . Вам необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети. ***

Примітки:

* — при подачі заяви-анкети до підрозділу Міграційної служби;

** — при подачі заяви-анкети до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс»;

*** — якщо в процесі персоналізації документа було виявлено технічні помилки (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо).

Увага! Перевірку стану можна здійснювати лише наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. У разі якщо протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), заявникові варто звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.

База даних, за якою здійснюється перевірка стану оформлення документів на сайті, оновлюється 4 рази на добу, внаслідок чого можлива затримка у відображенні даних.

Для розгляду питання щодо некоректно відображеного стану виготовлення паспорта, прохання звертатись на електронну адресу відповідного територіального органу (перелік електроних скриньок) із зазначенням своїх контактних даних:


 • прізвище, імя, по батькові заявника (дитини, якщо паспорт для виїзду за кордон оформлювався для неї);
 • серія та номер паспорта громадянина України (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) або серія та номер свідоцтва про народження (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки);
 • область, місто, район подання документів;
 • дата подання заяви на отримання документів;
 • контактний телефон.

Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.

dmsu.gov.ua

Биометрический паспорт

В 2015 году введены паспорта, обеспечивающие проверку данных о личности онлайн во время прохождения границы. Новшество позволило увеличить уровень защиты от терроризма и преступности за счет наличия биометрических сведений, в т. ч. отпечатков пальцев.

Для Украины это еще один шаг для налаживания дружеских отношений с Европейским союзом.

Виды загранпаспортов

Существует два типа:


 • Стандартные. Создавались согласно положениям ЗУ № 3857-ХII «О порядке выезда и въезда граждан Украины», и поскольку срок действия не ограничен, они актуальны до конца жизни владельцев.
 • Биометрические. Отличаются вмонтированным специальным микрочипом и отметкой на обложке. Электронный носитель дублирует всю информацию о владельце, и значительно упрощает процесс идентификации при прохождении пограничного контроля.

Документы классифицируются по возрасту или статусу владельца. Загранпаспорт подразделяют на обычные и детские. Дипломатические выдают сотрудникам консульств, политическим деятелям и членам их семей, что обеспечивает их работу в интересах государства за границей.

Упрощенная процедура

Согласно распоряжению, утвержденному Министерством юстиции № 1089/21401 от 2.07.2012, с 1 января 2017 года, загранпаспорт на Украине выдается по упрощенной процедуре.

Введенные изменения обеспечивают получение его в любом городе страны, вне зависимости от адреса прописки. Для этого следует посетить отделение миграционной службы.

Срок оформления и действия

Согласно положениям Закона № 1474-VIII после получения украинский загран выдают на 10 лет. Новый документ невозможно продлить, но им пользуются без каких-либо ограничений. Для ребенка делают биометрический, с которым он в сопровождении родителей может отправиться за рубеж.


Украинский загранпаспорт

Его срок действия – лишь 4 года, притом подростки от 16-ти получают их по общей процедуре.

Процесс оформления достаточно сложен. Типографские предприятия перегружены, что затрудняет получение готовых документов, но все же государство, согласно постановлению Кабинета министров № 152 от 7.05.2014, обязуется выполнять следующие сроки:

 • 20 – после подачи заявления;
 • 7 – в ускоренном порядке;
 • 10 – если заявитель предоставил бланк на постоянное место жительства за рубеж несовершеннолетнего украинца, усыновленного гражданами других государств;
 • 3 – при необходимости срочного выезда по исключительным обстоятельствам, подтвержденным документально.

Важно учитывать, что изготовленные бумаги нужно доставить, поэтому к официальному сроку добавляют от одного до трех рабочих дней. Указанная информация актуальна и в 2019 году.

Куда обращаться за получением

Государство предоставляет возможность каждому жителю Украины быстро оформить загранпаспорт, обеспечив работу местных отделений ДМС.

Человек, получивший гражданство Украины, может начать оформление официального загранпаспорта с внесением в реестр, обратившись:


 • По месту жительства согласно прописке в территориальных управлениях ДМСУ.
 • В профильную компанию, специализирующуюся на таких услугах и туристические фирмы, получившие лицензию на операторскую деятельность. Клиент предоставляет нужную документацию, и, по прошествии установленного срока, забирает готовый загранпаспорт. Однако, в действительности это приводит к дополнительным расходам.
 • В межрегиональный профильный центр. В стране их четыре: две – в Киеве, и по одной – в Харькове и Львове.

Для проживающих в Днепропетровской области или других регионах, удаленных от упомянутых городов, подходят лишь первые два варианта. Современные технологии позволяют проводить все процедуры онлайн. Пользователь интернета, подтвердив подлинность введенной личной информации, встает в электронную очередь, заранее определив время посещения ДМС.

Штамповка документа

Второй вариант – записаться через терминал. В данном случае придется лично посетить отделение.

Чтобы ходатайствовать максимально быстро, можно дождаться приема в миграционной службе в режиме живой очереди. Это потребует нескольких часов, но сэкономит дни.

Оформление для ребенка

До 2017 года для того, чтобы несовершеннолетний мог пересечь границу, информацию о нем добавляли в заграничный паспорт родителей или выписывали проездной документ. Изменения правил упразднили такую возможность, теперь есть только один вариант – оформление загранпаспорта.

Детские проездные документы нужны в любом возрасте.


Обменять их по истечении срока или при достижении 16-ти, нельзя, для сохранения возможности поездок за границу потребуется создать новый документ. 16-летние является основанием для получения взрослого паспорта.

Оформление второго паспорта

Регулярные поездки в коммерческих или служебных целях могут потребовать наличия сразу нескольких загранпаспортов. Каждый такой документ получают согласно четкой инструкции, а регулярные поездки могут привести к тому, что не останется свободных страниц для записей.

Более чем два паспорта получить невозможно.

Восстановление при утере

В случае утраты заграна нужно немедленно обратиться с заявлением в паспортный стол. Хотя биометрику проще отследить, злоумышленники все же могут использовать их для получения личной выгоды. Для восстановления потребуется создание новой книжки и электронного чипа. Расходы при этом составят около 150 гривен. Серия и номер не изменятся.

Документация

При обращении в миграционную службу важно предоставить различные бумаги, на основании которых будет создан документ для поездки за границу.

Подписание документов


Собрав все нужное, заявитель ходатайствует напрямую или через сайт миграционной службы, и получает загранпаспорт на руки в установленные законом сроки. Перечень включает ряд документов.

Заявление

Заявление на оформление загранпаспорта гражданина Украины (заява-анкета
на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) составляется в письменной или электронной форме, образец можно загрузить на официальном сайте ДМС. При заполнении важно убедиться, что все данные соответствуют действительности, иначе можно получить отказ в предоставлении заграничного паспорта и задержать процесс.Заявление на загранпаспорт

К документу следует приложить фотографию заявителя (снимок не должен быть глянцевым).

Идентификационный код

Процедура предусматривает наличие копии документа о предоставлении ИНН, но Постановление ВРУ от 22.12.1994 № 321/94-ВР обеспечивает возможность пройти процедуру оформления заграничного паспорта без выполнения этого требования по личным либо религиозным убеждениям. Основанием для этого является отметка «Отказ от кода» в паспорте гражданина Украины.

Квитанции об оплате пошлины

Государственная служба проводит необходимые процедуры: создание книжки, электронного идентификатора и других средств, требуемых для прохождения гражданами пограничного контроля. Их стоимость выше, чем у стандартного паспорта, и чтобы подтвердить оплату, заявитель предоставляет соответствующие квитанции.


Льготы

Отдельные категории населения получают право на оформление загранпаспорта с частичным снижением тарифа на услуги или их отменой. Соответствующие положения предусмотрены постановлением Кабмина №795 от 4.06.2007 и в совместном приказе № 3691105336, составленном сотрудниками МВД, минфина и минэкономики.

Лица с инвалидностью I и II группы, включая тех, что предоставят чернобыльское удостоверение I и II категории.

Подача документов

Льгота доступна участникам Второй мировой войны или иных боевых действий. Им будет достаточно уплатить 50% от государственной пошлины. Другие представители льготных категорий оплачивают полную стоимость.

Не смогут воспользоваться своим положением и пенсионеры либо студенты.

Причины для отказа

Процесс оформления заграничного паспорта проходит без каких-либо проблем, возможные задержки и отрицательный вердикт чаще всего связаны с несоблюдения пошаговой инструкции и нарушением простейших требований. Распространенные причины:


 • Наличие непогашенных долговых либо договорных обязательств. Просрочив выплату алиментов, ежемесячных процентов по кредиту, отказавшись профинансировать оказанные услуги или товары по договору, гражданин не получит загранпаспорт. Преодолеть этот запрет можно двумя способами: рассчитаться с долгами, обеспечить их выплату залогом.
 • Призыв в армию. Мужчины, призванные на срочную службу на момент оформления заявки, ограничиваются вправе на получение документа для выезда за рубеж. Отсрочка или отбытие срока – единственные законные пути решения проблемы.
 • Возбужденное уголовное дело. Фигуранты, по отношению к которым ведется расследование, ограничиваются в праве выезда за пределы Украины вплоть до вынесения оправдательного приговора, отбытия срока тюремного заключения, выполнении условий иного наказания. Наличие неосуществленных обязательств, наложенных судами других категорий, и административный надзор также считаются основанием для запрета на выезд.
 • Подача ложных сведений. ДМС обязана проанализировать все предоставленное. Обнаружение неточностей приводит к отказу. Помимо этого, соответствующие органы изучат причины, по которым была подана неверная информация. Это один из методов отслеживания международных преступников.

Реже всего в оформлении загранпаспорта отказывают из-за наличия секретной государственной информации у гражданина Украины. Такие лица прекрасно осведомлены о своем статусе, и зачастую получают такие сведения добровольно, осознавая ответственность.

Оформление для переселенцев


Чтобы гражданам Украины, находящимся в другой стране, не пришлось возвращаться для оформления нового заграничного паспорта после истечения срока действия старого, введен механизм, позволяющий сделать это за рубежом.

Украинский паспорт

В таком случае нужно посетить посольство Украины в стране, предоставив:

 • удостоверение личности заявителя и украинское гражданство;
 • документ, обеспечивающий право на постоянное проживание или временное нахождение за рубежом.

Внутренние переселенцы, вынужденные сменить место прописки в пределах государства из-за военных действий, могут обратиться в любое отделение ДМС, чтобы воспользоваться своим правом на заграничные поездки.

Проверка готовности

Нужно зайти на сайт ДМС и открыть соответствующий раздел, введя сведения, использованные при подаче заявки. Благодаря этому проверка готовности загранпаспорта значительно упрощена, хотя при желании можно лично посетить отделение миграционной службы.

vizaimm.com

Возможность отслеживания статуса

Сразу стоит отметить, что база данных, согласно которой осуществляется проверка этапов оформления заграндокумента, обновляется трижды в сутки, поэтому в некоторых случаях могут быть незначительные задержки в отображении информации.

Также важно понимать, что проверять готовность можно начинать не ранее, чем на следующий день после подачи документов, потому что сразу нужная информация точно не отобразится и в большинстве случаев отслеживать готовность загранпаспорта в Украине лучше начинать спустя 2 недели после подачи, тогда вероятность получить результат намного выше.

Как проверить

Для начала нужно зайти на официальный сайт ДМС Украины.

 • На главной странице портала в разделе: «Самые популярные сервисы» найти кнопку «Проверка состояния оформления паспорта».

Миграционная служба украины официальный сайт загранпаспорт

 • Дальше в открывшемся перечне выбрать: «Проверить состояние оформления паспорта для поездки за границу».
 • Для того чтобы узнать готов ли загранпаспорт понадобится ввести личные данные:
  • Для кого оформляется документ, выбрать взрослый или ребенок.
  • Данные паспорта на основании, которого осуществляется оформление.
  • Ввести капчу.

Миграционная служба украины официальный сайт загранпаспорт

После того как запрос отправлен нужно подождать результата.

Виды статусов и их значения

Об этапе готовности загранпаспорта в Украине можно узнать онлайн после отображения одного из нижеследующих статусов:

 1. Документы приняты и проходят проверку также указана дата принятия.
 2. Разрешение на персонализацию получено, после подтверждениявозможности печати документа от полиграфического комбината «Украина» данные будут направлены для персонализации.
 3. Заграничный паспорт напечатан и направлен в отделение выдачи – доставка занимает до трех дней, в редких форс-мажорных обстоятельствах может занять неделю.
 4. Документ доставлен в территориальное подразделение и готов к выдаче.
 5. Информация не найдена. Это означает что, скорей всего, запрос послан слишком рано, произошла ошибка при подаче документов или информация для проверки была введена неверно.

Миграционная служба украины официальный сайт загранпаспорт

В таких случаях или если, по мнению заявителя, статус оформления отображен некорректно, он также в онлайн-режиме может обратиться к территориальному подразделению за разъяснением. Для этого необходимо найти электронный адрес нужного отделения на портале миграционной службы и отправить запрос с указанием личной информации:

 • ФИО.
 • Серия и номер внутреннего паспорта.
 • Область, город, район отделения в котором подавалась документация.
 • Дата подачи.
 • Контактный номер телефона.

Отследить готовность загранпаспорта в онлайн-режиме просто, работа украинской службы миграции в этом направлении ведется активно и даже если возникают недоразумения по поводу задержек в смене статуса на сайте, они, как правило, быстро решаются после непосредственного обращения заявителя.

pasportist.com

Порядок оформления документа

Человек за компьютером

Существует как минимум два способа, как граждане могут получить биометрический загранпаспорт. Для этого необходимо обратиться:

 • в территориальное отделение Миграционной службы (ГМСУ);
 • в один из сервисных центров МВД;
 • в консульское учреждение Украины за рубежом.

Записаться на получение загранпаспорта гражданин может не только путём личного посещения отделения ГМСУ, но и на его сайте. Если же человек не имеет доступа к интернету, он может воспользоваться одним из электронных терминалов в ближайшем отделении ГМСУ. В любом случае в очереди стоять не придётся.

Оформление загранпаспорта в Украине через сервисный центр доступно для всех граждан, независимо от прописки. Если человек работает в Киеве, но зарегистрирован в другом городе, для получения документа ему не придётся возвращаться домой. Всё делается в сервисном центре.

Сроки изготовления

В зависимости от необходимости срочного выезда за границу, гражданин может оформить заграничный паспорт в течение:

 • 20 дней – в общем порядке (размер госпошлины 557 грн.);
 • 7 дней – по ускоренной процедуре (размер госпошлины 810 грн.);
 • 3 дней – в случае предоставления документов, подтверждающих срочную необходимость выезда в связи с лечением, смертью родственника и т.п.

Несмотря на то, что сроки получения биометрического паспорта в Украине ограничены, в зависимости от загруженности территориального отделения ГМСУ оформление готового бланка в общем порядке вполне может затянуться на 1-2 недели. Этот факт обязательно стоит учесть перед покупкой билетов или при планировании очередного отпуска.

Как узнать о готовности загранпаспорта: Видео

Как отследить готовность загранпаспорта

Как показывает практика, сроки получения биометрического выездного документа вполне могут сдвигаться в сторону увеличения. Поэтому в целях экономии времени гражданам лучше воспользоваться возможностями сайта ГМСУ. С помощью номера электронной очереди, который присваивается при подаче документов, можно проверить, готов ли загранпаспорт.

Если же гражданин обращался в консульское учреждение, расположенное в другой стране, то он имеет возможность отследить загранпаспорт в Украине, воспользовавшись онлайн-сервисом МИД.

Способы проверки

Существует только два варианта, как можно быстрее получить выездной документ. В первом случае необходимо подать заявку в Миграционную службу по ускоренной процедуре за дополнительную плату. Второй способ предусматривает проверку готовности паспорта через сайт ГМСУ. Очень часто бланк доступен к получению на несколько суток раньше объявленной даты. Поэтому ждать последнего дня необязательно.

Для проверки готовности документа гражданину понадобится посетить официальный сайт ДМС Украины. На его главной странице сразу можно заметить ссылку «Перевірка стану оформлення паспорта». Затем необходимо выбрать услугу. В зависимости от поданной заявки, гражданин может проверить онлайн готовность заграничного паспорта или пластиковой ID-карты.

Читаем также:
Как сделать биометрический паспорт в Украине
Нужен ли загранпаспорт в Украину

Проверка

После выбора необходимой услуги сервис предложит ввести серию и номер удостоверения личности – общегражданского паспорта. Затем появится ответ о степени готовности бланка.

Ввод данных

Для граждан, находящихся в другой стране и подававших заявку на получение биометрического паспорта в посольстве или консульстве Украины, проверка будет происходить на сайте МИД. Для этого с главной страницы необходимо последовательно зайти по ссылкам: «Консульські питання» – «Консульські дії, які вчиняються ЗДУ» – «Паспортні дії» – «Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

МИД

Преимущества сервиса

Каждый гражданин сам решает, как ему лучше проверить статус готовности выездного документа. При наличии доступа в интернет удобнее использовать сайт для проверки загранпаспорта. Это позволяет избежать посещения отделения ГМСУ или сервисного центра МВД.

Если же гражданин не может воспользоваться порталом Миграционной службы, то информация о готовности паспорта также доступна в любом из электронных терминалов. Однако для этого придётся посетить территориальное отделение ГМСУ.

Виды статусов и их значение

Важно помнить, что первые две буквы в серии общегражданского паспорта при вводе на сайте должны быть заглавными. Если в онлайн-форму вносится информация о другом документе, то её нужно напечатать в обычном регистре на украинском языке.

После ввода серии и номера удостоверения личности гражданин сможет увидеть этап готовности заграничного паспорта. Сведения, выводимые на экран, могут быть следующими.

 1. Информация не найдена.
 2. Документы приняты (указание даты приёма). Проверяются данные.
 3. Разрешение на персонализацию паспорта предоставлено (указание даты).
 4. Данные отправлены в центр персонализации (указание даты).
 5. Документ персонализирован и отправлен в отделение ГМСУ (указание даты).
 6. Документ доставлен в территориальный орган ГМСУ (указание даты).

Дальнейшие действия гражданина, подавшего заявку на получение биометрического паспорта, будут происходить в зависимости от того, какая стадия готовности изображена на странице сайта или экрана терминала. Получить бланк можно лишь в том отделении ГМСУ или сервисном центре МВД, куда подавались оригиналы документов.

Если информация на сайте указана с ошибкой

При неточном вводе сведений при формировании электронной заявки может возникнуть ситуация, когда в загранпаспорте будут внесены данные, расходящиеся с удостоверением личности. Например, фамилия или имя гражданина неправильно переведена на английский или украинский язык. В подобном случае ГМСУ рекомендует сразу же обращаться по электронной почте с указанием ошибки.

Читаем также:
Надо ли визу для поездки в Украину
Уровень жизни в Украине

В письме необходимо представить Ф.И.О., номер и серию общегражданского паспорта, область, город и дату подачи заявки, свой контактный телефон. Адреса электронной почты каждого территориального отделения ГМСУ указаны на официальном сайте этого учреждения.

migrant.guru

Державна міграційна служба України

Миграционная служба украины официальный сайт загранпаспорт


Державна міграційна служба України (ДМС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Основними завданнями ДМС України є реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, а також внесення пропозицій щодо формування державної політики у цих сферах.

Засади функціонування, мета та функції ДМС України

Відповідно до зазначених актів, Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Державну міграційну службу України очолює Голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого. Центральний апарат ДМС України складається з 12 самостійних структурних підрозділів.

ДМС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи: головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та територіальні підрозділи: управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 658 утворено 27 територіальних органів Державної міграційної служби України, у структурі яких функціонують 679 територіальних підрозділів.

Крім того, у системі ДМС України функціонують два пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (ПТПІ), а також три пункти тимчасового розміщення біженців (ПТРБ).

Голова Державної міграційної служби України 

СОКОЛЮК Максим Юрійович

Миграционная служба украины официальный сайт загранпаспорт


Дні прийому Години прийому Адреса
Перша середа
 місяця
15.00
 –
17.00
м. Київ, вул. Володимирська, 9

migraciya.com.ua

Бесплатная горячая линия УФМС России 24/7

Официальный сайт УФМС гарантирует юридическую поддержку каждого обращения в соответствии с нормами профессиональной этики и требованиями правовых актов РФ по оказанию услуг населению. Позвонить по телефонам горячей линии УФМС можно из любой точки мира в круглосуточном режиме, наши операторы способны обрабатывать несколько запросов одновременно, поэтому жители нашей обширной страны могут обращаться за помощью в любое время дня и ночи.

Современные средства коммуникации помогают нам задействовать профессионалов, знакомых с работой региональных учреждений государственной власти по всей России. Актуальная информация собирается в общей юридической базе, которая помогает дежурным специалистам в работе с обращениями граждан.

Услуги УФМС России

Работа горячей линии УФМС в режиме 24/7 365 дней в году позволяет нам быть в курсе всех проблем, возникающих в разных регионах нашей страны, оперативно реагировать на новые профессиональные вызовы и обязательно находить эффективное решение злободневных вопросов.

ufms-gov.ru

Миграционная служба украины официальный сайт загранпаспорт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.